Raziskave

Pri svojem delovanju se srečujemo z razvojnimi vsebinami, na katerih gradimo naše projekte. To so vsebine, ki obravnavajo povezanost družbenih, ekonomskih in političnih dimenzij. Z raziskovalnim delom in zagovorništvom si prizadevamo za skupnost sposobno kritičnega mišljenja, ki bi temeljila na načelih enakosti, odgovornosti, transparentnosti, solidarnosti in človekovih pravicah. Pri delu pa se tudi povezujemo z drugimi sorodnimi akterji (nevladnimi organizacijami, inštituti, univerzami) na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

SPREMLJAJTE NAS NA:

Instagram ekonomija_dolga

FB Ekonomija dolga

TW EnaBanda

degrowth