Terminal

“Prepoznati je potrebno, da je prilagajanje na podnebne spremembe proces korenite in zato radikalne tranzicije, ki jo morajo voditi načela socialne pravičnosti. Namesto da bi razumeli politike podnebnih sprememb ne le kot distrakcijo, ki vodi stran od socialnih vprašanj, bi morali dojeti podnebne izredne razmere kot vse bolj prisotno realnost. Kolektivni igralci organizirani v različna gibanja, so lahko ključ za zagotavljanje radikalnih družbenih sprememb, ki bi pomenile trajnostno tranzicijo.” (23.5.2019)

Ajda Pistotnik za komentatorsko kolumno Terminal, Radio Študent, v kateri sodelujejo zunanji avtorji, osebe iz slovenskega družbeno-političnega življenja.

Terminal je na sporedu vsak četrtek ob 16:00h.

 

Delo_Foto2018051811315235028900