Odrast (Degrowth)

Odrast (Degrowth)

Odrast je koncept, ime gibanja in način razmišljanja, ki nas opominjata, da neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena. Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Poskuša razumeti prepletanje kriz s katerimi se dandanes srečujemo in zagovarja, da so te med seboj povezane. Zgraditi poskuša mirne in demokratične poti k večji socialni in okoljski pravičnosti, blaginji, smiselnemu življenju, emancipaciji in avtonomiji.Namen odrasti je prevpraševati ustaljene koncepte, kot so blaginja, kakovost življenja, razvoj, rast, BDP, kapitalizem itd. Skozi prevpraševanje in razpravo želimo ljudi spodbujati k razmišljanju. Želimo spodbujati življenje, kjer so materialne dobrine sredstvo za življenje in ne življenjski cilj, kjer se aktivno išče ravnotežje med ekonomsko, družbeno in okoljsko komponento življenja tako na ravni vsakdanjih navad, kot tudi v družbenih procesih, in kjer vsi prevzemamo odgovornost za svoja ravnanja. Paradigma želi opozoriti na potrebo po spremembi institucionalnega okvirja ter družbeno-ekonomskih odnosov. Hkrati pa povezuje različne ideje in predloge.

Raziskovalka Ajde Pistotnik se v gostujočem peresu za Delo sprašuje, ali smo kot družba res odrasli? Več o konceptu od-rasti v njenem članku Raje konec sveta kot konec rasti: Če je BDP zavajajoč kazalnik, ga moramo kot takega prenehati uporabljati.

Sodelujemo pri organizaciji 5. mednarodno konferenco o Odrasti v Budimpešti, ki bo potekala na univerzi Corvinus. Hkrati bo Budimpešta gostila tudi prvi ‘Teden odrasti’, kjer bodo nastopili številni strokovnjaki, raziskovalci, nevladne organizacije, aktivisti in oblikovalci politik. Mednarodne konference o odrasti so do sedaj potekale v Parizu leta 2008, Barceloni 2010, Benetkah 2012 in Leipzigu 2014. Vse konference so se osredotočale na ekološko trajnost in socialno pravičnost.

Smo med pobudniki Facebook skupine ODRAST, ki je skupina mladih Slovenskih in Hrvaških raziskovalcev, ki je začela sodelovati v okviru konference o Odrasti v Budimpešti.