CKZ

Dobrodošli na prehodu v svetlo 21. stoletje odrasti

Decembra 2018 je izšla nova številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, kjer je bila urednica vsebinskega bloka Odrast raziskovalka mag. Ajda Pistotnik.

Povod za nastanek tega vsebinskega bloka je bila želja po odpiranju in širjenju prostora za nov, radikalnejši razmislek in drugačne imaginarije o razvoju in družbenem gibanju, ki poskuša zgraditi mirne in demokratične poti k smiselnemu in srečnemu življenju, emancipaciji ter avtonomiji za razpravo o tem, kaj naj bi bila odrast, kaj nam lahko prinese ter kako naj ta razvojni koncept umestimo v času in prostoru.

O tem, da je prevladujoči produkcijski in politični sistem v krizi, že nekaj časa ni dilem. Celo mednarodne monetarne institucije, ki so v veliki meri prispevale k ekološkemu in socialnemu kolapsu globalnega juga, zadnja leta premišljujejo o nujnosti sprememb. A zgolj identifikacija problema ni dovolj. Na točki, ko tudi na globalnem severu razpada socialna država, vprašanje ni več, kako jo ohraniti, temveč kako spremeniti sistem tako, da bo ponujal odgovore, ki ne bodo vodili k novim ciklom okoljskih in socialnih katastrof, temveč k horizontalnim, vzdržnim in skupnostnim politikam.

Kako lahko prelomimo z dogmo nenehne rasti na vseh področjih, od znanosti do ekonomije? Kaj je odrast in zakaj predpostavlja temeljno spremembo družbenih vrednot? Kako preseči individualizacijo stanovanjskega problema in jo misliti politično?

Predstavitveni dogodek nove številke ČKZ na temo odrasti je potekal v četrtek, 6. decembra 2018.