Srce v kamnu

Srce v kamnu

Film Srce v kamnu je videopoetična zgodba. Poleg prevladujočega tona družbeno angažirane literature, skozi katero kričijo glasovi mlade uporniške generacije, je film, zaradi samega izbora in načina prikaza sodelujočih mladinskih skupin, tudi dokumentaren.

OZADJE NASTANKA FILMA

Projekt je z različnimi prekinitvami nastajal skoraj dve leti, premiero pa doživel poleti 2012, na festivalu Dnevi poezije in vina 2012.

V osrednji Sloveniji je konec zadnjega desetletja delovalo več mladinskih umetniških skupin, ki so se ukvarjale z literaturo. Tri najdejavnejše skupine iz tega obdobja so Društvo za sodobno umetnost Aggressivetheatre (AT), Kud Idiot in Kud Knataver (Mlade rime), ki delujejo pod ostrim ustvarjalnim očesom predstavnikov Glorjane Veber, Jasmine B. Freliha in Dejana Kobana.

Snemanja so potekla na različnih lokacijah, med drugim v kamnolomu Lesno brdo in v ljubljanskih zakloniščih. Za sodelujoče pesnike so bila precej naporna; Jasmin si je med razbijanjem kamna ožulil roke, Dejan pa je moral precej časa klečati na hrapavem in mrzlem betonu kleti, kjer je potekalo snemanje sekvence z umivanjem obraza. Izvedba projekta je bila tudi zanimiv produkcijski zalogaj. Srce, ki ga uporabljamo v filmu, spada med drobovino, ta pa se zaradi zdravstvenih tveganj ne sme znajti v rokah “kupcev”.

VIDEOPOEZIJA KOT ŽANR

Slovenci radi poudarjamo, da smo narod pesnikov, da je literatura naša kulturna govorica. To tradicionalno vejo ustvarjalnosti si ustvarjalci prizadevamo spojiti s sodobno filmsko govorico. Novonastala videopoezija ni samo spoj dveh različnih načinov izražanja, ampak tudi čisto nova pripoved.

Režiser Marko Kumer – Murč je avtor ali soavtor več eksperimentalnih videov s področja spoja filma in poezije (Srce v kamnu, 7 vrat, Pesnik v Parizu, Goli otok, …)