NVO kot enakovreden partner pri spremljanju javnih financ

NVO kot enakovreden partner pri spremljanju javnih financ

Trenutno smo del večjega mednarodnega projekta, ki se ukvarja z vlogo civilne družbe pri spremljanju in upravljanju javnih financ. Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse večjo potrebo po sistematičnem nadzoru javnih finance in javnih finančnih institucij. Od začetka leta 2016 zato skupina 11 organizacij iz 7 držav izvaja projekt ‘NVO kot enakovreden partner pri spremljanju javnih financ’. Cilj projekta je izboljšati transparentnost in odgovornost odločanja na področju javnih finance skozi krepitev vloge in glasu NVO pri nadzoru institucij, ki delujejo na področju javnih financ.Ključne dejavnosti projekta so raziskovalno delo, zagovorništvo, prenos znanj in praks, mreženje, nadzor in komuniciranje na področju javnih financ, še posebej na 4 specifičnih temah: javni dolg, javno-zasebna partnerstva, davčna pravičnost in infrastrukturni projekti.

Naši partnerji pri projektu so: Wings of Hope Foundation, BiH; Centar za ekologiju i energiju, BiH; Za Zemiata, Bolgarija; Balkan Investigative Reporting Network, Kosovo; Association for Policy Research Analytica, Makedonija; The Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Črna Gora; Center for Ecology and Sustainable Development – CEKOR, Srbija; Udruženje Fraktal, Srbija; Focus, društvo za sonaraven razvoj, Slovenija.

Raziskovalka in vodja projektov Ajda Pistotnik je predstavila svoje delo in vsebino v Dnevniku nevladnika za MMC/RTVSLO, in sicer pod naslovom Zadolženi človek: mit ali resničnost? Trenutna ekonomska in institucionalna ureditev ne deluje. Trgi, ki jim prepisujemo človeške in hkrati božje lastnosti, odločajo o naši prihodnosti; in kar trg zanima, je rast, neskončna rast…